ℹ Rekommendation


Levande phytoplankton främjar bildandet av mikrofauna och zooplankton. Ger energi och tillväxt.

Nannochloropsis salina för vanlig användning av phytoplankton.

② Synechococcus.sp vid angrepp av cyano bakterier. Även användbar som föda för brachionus- och copepod kulturer. 

Synechococcus.sp
Synechococcus.sp

Cyano bakterier: Tillsätt 100 ml/100 l av Synechococcus.sp. Upprepa denna behandlingen efter 21-28 dagar om det behövs. Om man har ett större angrepp kan man efter den initiala dosen på 100 ml/100 l tillsätta mer dagligen än vår rekommendation, detta beskrivs mer i vår bruksanvisning som medföljer till alla köp av phytoplankton. Den cyano som börjar släppa kan nu lätt sugas upp när den släpper från underlaget och bildar slamsor. Prova också med att även tillsätta kalkvatten Ca (OH) ₂ under tiden du bekämpar angreppet.

Tillsätt 100 ml/100 l av Synechococcus.sp. Upprepa denna behandlingen efter 21-28 dagar om det behövs. Om man har ett större angrepp kan man efter den initiala dosen på 100 ml/100 l tillsätta mer dagligen än vår rekommendation, detta beskrivs mer i vår bruksanvisning som medföljer till alla köp av phytoplankton. Den cyano som börjar släppa kan nu lätt sugas upp när den släpper från underlaget och bildar slamsor. Prova också med att även tillsätta kalkvatten Ca (OH) ₂ under tiden du bekämpar angreppet.

Levande phytoplankton dödar inte din mikrofauna vilket kemiska preparat gör oavsett vad tillverkaren utlovar. Exempel på kemiska preparat är: Aqua Connect Cyanoremove, Cyanocontrol, Aqua Medic Antired, Boyd Chemiclean, Dino Remove, Easy Life Excital, Redslime Remover, Triton Cyano Bacteria Inhibitor, Ultra Dino-X, KZ CyanoClean och Vibrant Liquid Cleaner. Har du använt ett kemiskt preparat då tar det lång tid innan din mikrofauna kommer återhämta sig

Dinoflagellater
Dinoflagellater

Dinoflagellater: Genom att minska näringsämnena i vattnet samt att utfodra dina koraller och invertebrater med levande phytoplankton då phytoplankton producerar syre kommer du också få ett högre syrehalt i akvariet och eliminerar därmed risken för en låg redox potential (syretryck) och lågt pH. Du kan också pröva i kombination med levande phytoplankton att tillsätta sk. kalkvatten Ca (OH) ₂ för att komma bort från dinoflagellat problemet. Låt alltid bli kemiska preparat då det tar lång tid innan din mikrofauna kommer återhämta sig.

Grön alger, kisel alger: Samma förfarande som för dinoflagellater.

LED ljuskälla
LED ljuskälla

Att tänka på: Ljuset och flödet i akvariet är 2 viktiga faktorer som också spelar en väldigt stor roll. Även om näringsnivåernas förhållande mellan nitrat och fosfat är det första orsaken som man tänker på när antingen cyano, dinoflagellater eller andra alger dyker upp. Givetvis är dessa faktorer oerhört viktiga.

Många problem kan också uppstå om ljuset antingen är för starkt eller för svagt. Flödet i akvariet skall inte vara starkare än så det flyttar botten materialet dvs. sanden eller annat material. Belysningen bör vara tänd 12-14 timmar/dygn detta för kunna behålla ett så högt pH värde som möjligt och efterlikna dygnsrytmen på korallrevet. Syretrycket i akvariet (redox) är viktigt och redoxpotentialen bör ligga mellan 300-400 mV. Redoxpotentialen påverkas av pH värdet. Vid stigande pH sjunker redoxpotentialen och vice versa. Så ljus och flöde påverkar pH och redoxpotentialen i akvariet

Tidigare med sämre ljuskällor var mottot 1 w/1 liter vatten. I dag finns fantastiska led armaturer som ger avsevärt bättre ljus än tidigare. Så oftast räcker det med runt 0,35-0,45 w/1 liter vatten med led för att uppnå ett fullgott ljus. Det finns därför ingen anledning att köpa en överdimensionerad armatur för att sedan köra den på 50% av dess fulla potential.

Cirkulationen dvs. flödet i akvariet bör vara 30x volymen för att säkerställa att det inte bildas några anaeroba (syrefattiga) zoner. 

Man skall därför alltid ha minst 2 streampumpar för att säkerhetsställa detta så vattnet flödar från alla håll i akvariet och om någon skulle stanna.

Kalciumhydroxid: 

Det går att höja kalcium koncentrationen i saltvatten genom att tillsätta en mättad lösning av kalciumhydroxid. Höjningen ser emellertid ut att vara kortvarig och tillsats av kalkvatten måste ske kontinuerligt. Kalkvatten innehåller bara ca. 20 mg/mol kalcium per liter vilket medför att stora mängder måste tillsättas för att erhålla en signifikativt ökning av vattnets kalcium halt. (Larsson 1984)

Tunze kalcium dispenser: 

Tunze kalcium dispenser fungerar som så att man fyller den med 6-10 g kalciumhydroxid (räcker 7-10 dagar) och ansluter den tillsammans med osmolatorn. Så varje gång osmolatorn arbetar och fyller på avdunstat vattnen tillförs en liten mängd kalciumhydroxid. Detta är det enklaste sättet att tillföra kalkvatten på och kräver ingen mer tillsyn än att fylla på mer kalciumhydroxid när det börjar ta slut. Nackdelen är att kalciumhydroxiden lätt packar ihop sig om man har i för mycket på en gång då den saknar en magnet omrörare som med hjälp av en extern pump kan röra om kalciumhydroxiden med jämna mellanrum.

Dokumentation finns här.

Deltec kalkvatten omrörare:

Bra val för dig som vill ha en billig och säker omrörare för ditt kalkvatten pulver. 


Dokumentation finns här.

Aqua Medic kalkvatten omrörare KS-1000:

Bra val för dig som vill ha en billig och säker omrörare för ditt kalkvatten pulver. 

Dokumentation finns här.

Nilsen Reactor:

En kalkvatten omrörare som finns i 3 olika storlekar. Denna kalkvatten omrörare finns inte tillgänglig hos någon europeisk importör inom EU..

AquaCare kalkwasser Reactor:

Högpresterande reaktor med robust cirkulationspump för intensiv blandning av kalkvattnet.

Wavereef reactor:

Kalkvatten reaktor från Kina tillverkad av högdensitetsakryl och PVC samt med magnet.

KW Reactor™:

Denna kalkvatten reaktor kan köpas från Two Little Fishes. KW-reaktorn är designad med uppflödesprincipen för att uppnå den mest effektiva användningen av kalkvatten. Genom att trycka toppvattnet uppåt genom kalciumhydroxiden blandar den automatiskt det för att uppnå en övermättad kalkvattenlösning. Den har en bekväm design som kan monteras hängande på baksidan av akvariet eller under akvariet. Inkluderar backventil och flexibla anslutningsbeslag som roterar 180 grader för att ge en perfekt anpassad passform till din installation. Det gängade locket gör det snabbt och enkelt att tillsätta kalciumhydroxid eller serva. Modell 300 för akvarier upp till 300 liter. Patenterad design av Julian Sprung.

Dokumentation finns här.


YouTube
YouTube

Genom att titta på videos accepterar du GDPR från YouTube. By watching videos, you accept GDPR from YouTube. 

By watching videos, you accept GDPR from YouTube. All videos on this site are ad-free (only with small banners).

Julian Sprung, marinbiolog - författare
Julian Sprung, marinbiolog - författare

Julian om kalkvatten


Minst 5 % till alla kunder som är medlemmar.
Minst 5 % till alla kunder som är medlemmar.

TOP