phytoplankton.se 
närodlad levande phytoplankton🛒

ℹ rekommendation

Levande phytoplankton främjar bildandet av mikrofauna och zooplankton och är det bästa fodret för koraller och invertebrater. 

Normal dosering 10 ml phytoplankton till 100 liter 3-4 dagar i veckan. Har du fått ett angrepp av cyano bakterier då använder du en dosering av 100 ml phytoplankton till 100 liter och gör sedan en efterbehandling efter 21-28 dagar med samma dosering. 

Vi rekommenderar Synechococcus.sp vid angrepp av cyano bakterier men även som förebyggande. Även användbar som föda för brachionus- och copepod kulturer. En enkel bruksanvisning medföljer vid köp. 

Cyano bekämpning: Synechococcus.sp. > 100 ml till 100 liter vatten. Efterbehandling> 100 ml till 100 liter vatten efter 21-28 dagar. I övrigt följ normal förbrukning innan efterbehandling. Mindre cyano angrepp "botas" i regel inom 7-10 dagar och större tar längre tid. Prova också med att även tillsätta kalkvatten (kalciumhydroxid Ca (OH) ₂)  under tiden du bekämpar angreppet.

Levande phytoplankton dödar inte din mikrofauna vilket kemiska preparat gör oavsett vad tillverkaren utlovar. Exempel på kemiska preparat är: Aqua Connect Cyanoremove, Cyanocontrol, Aqua Medic Antired, Boyd Chemiclean, Dino Remove, Easy Life Excital, Redslime Remover, Triton Cyano Bacteria Inhibitor, Ultra Dino-X och KZ CyanoClean. Har du använt ett kemiskt preparat så tar det lång tid innan din mikrofauna kommer återhämta sig. 

Dinoflagellater: Genom att minska näringsämnena i vattnet samt att utfodra dina koraller och invertebrater med levande phytoplankton då phytoplankton producerar syre kommer du också få ett högre syrehalt i akvariet och eliminerar därmed risken för en låg redox potential (syretryck) och lågt pH. Du kan också pröva i kombination med levande phytoplankton att tillsätta sk. kalkvatten (kalciumhydroxid Ca (OH) ₂) för att komma bort från dinoflagellat problemet. Låt alltid bli kemiska preparat även om du får panik då det tar lång tid innan din mikrofauna kommer återhämta sig.

Grön alger, kisel alger: Samma förfarande som för dinoflagellater.

Att tänka på:

Ljuset och flödet i akvariet är 2 viktiga faktorer som också spelar en väldigt stor roll. Även om näringsnivåernas förhållande mellan nitrat och fosfat är det första orsaken som man tänker på när antingen cyano, dinoflagellater eller andra alger dyker upp. Givetvis är dessa faktorer oerhört viktiga.

Många problem kan också uppstå om ljuset antingen är för starkt eller för svagt. Flödet i akvariet skall inte vara starkare än att det inte flyttar bottenmaterialet dvs. sanden eller annat material. Belysningstiden bör vara 12-14 timmar/dygn detta för kunna behålla ett så högt pH värde som möjligt vilket också motsvarar ljustiden på korallrevet. Syretrycket i akvariet (redox) är viktigt och redoxpotentialen bör ligga mellan 300-400 mV. Redoxpotentialen påverkas av pH värdet. Vid stigande pH sjunker redoxpotentialen och vice versa. Så ljus och flöde påverkar pH och redoxpotentialen i akvariet

Tidigare med sämre ljuskällor var mottot 1 w/1 liter vatten. I dag finns fantastiska led armaturer som ger avsevärt bättre ljus än tidigare. Så oftast räcker det med runt 0,35-0,45 w/1 liter vatten med led för att uppnå ett fullgott ljus. Det finns därför ingen anledning att köpa en överdimensionerad armatur för att sedan köra den på 50% av dess fulla potential.

Cirkulationen dvs. flödet i akvariet bör vara 30x volymen för att säkerställa att det inte bildas några anaeroba (syrefattiga) zoner. Man skall därför alltid ha minst 2 streampumpar för att säkerhetsställa detta så vattnet flödar från alla håll i akvariet.

Kalciumhydroxid Ca (OH) ₂: Det går att höja kalcium koncentrationen i saltvatten genom att tillsätta en mättad lösning av kalciumhydroxid. Höjningen ser emellertid ut att vara kortvarig och tillsats av kalkvatten måste ske kontinuerligt. Kalkvatten innehåller bara ca. 20 mg/mol kalcium per liter vilket medför att stora mängder måste tillsättas för att erhålla en signifikativt ökning av vattnets kalcium halt. (Larsson 1984)

Kalcium dispenser:

Tunze har en kalcium dispenser som fungerar som så att man fyller den med 6-10 g kalciumhydroxid (räcker 7-10 dagar) och ansluter den tillsammans med osmolatorn. Så varje gång osmolatorn arbetar och fyller på avdunstat vattnen tillförs en liten mängd kalciumhydroxid. Detta är det enklaste sättet att tillföra kalkvatten på och kräver ingen mer tillsyn än att fylla på mer kalciumhydroxid när det börjar ta slut. Rekommenderas!