🦠 Om phytoplankton


Vår phytoplankton är 100% naturlig, utan bindemedel, geler, konserverings medel eller andra tillsatser. Det är inte vanligt att växtplankton överlever kyld, phytoplankton.se™ använder arter som visat sig överleva detta. 

I vår bruksanvisning som medföljer varje köp finns det anvisningar om hur du vårdar din flaska för maximal livslängd. 

Även om djur i ett korallrevs akvarium kan livnära sig på konstgjorda foder kommer vissa av dem avvisa dessa och inte äta av dem. Musslor har visat sig att avvisa icke levande föda, växtplankton är det enda alternativet om man vill få dem att överleva en längre tid.

A. ocellaris
A. ocellaris

Små djur äter phytoplankton som i sin tur äts av större osv. Många djur som lever på korallrevet musslor, mollusker, mjuka koraller, svampar, rörmaskar, manteldjur, hoppkräftor och andra djurplankton inklusive ryggradslösa larver tar sin huvudsakliga näring från växtplankton. 

Heliofungia
Heliofungia

De som inte gör det bl.a de flesta stenkoraller förlitar ändå sig på den näring som fås från växtplankton och andra marina alger. Viktigaste näringsämnena i växtplankton är lipider som är långkedjiga omega 3 fettsyror. 

Många av de djur som säljs i saltvattensbutiken är specialiserade på att äta just växtplankton. Överlevnadsprocenten för dessa djur är låg och det beror på att de svälter ihjäl. Det har blivit ett stort genombrott för de saltvattensakvarister som förstått denna viktiga del av kosten och som utfodrar sina djur med växtplankton vilket utan dessa leder till näringsbrist och andra problem. 

Din flaska måste förvaras på rätt sätt om det ska förbli ett näringsrikt foder. Antingen använder man en färsk växtplankton eller av kyld. Även i vilande tillstånd behåller phytoplanktonen sitt näringsvärde under lång tid om man sköter och förvarar sin flaska rätt.

Djur som innehåller symbiotiska zooxanthellae, såsom koraller och jättemusslor kan inte få alla sina närings behov enbart från ljus. 

Tridacna Gigas
Tridacna Gigas

Forskare på Stora barriärrevet i Australien har påvisat att 75% av all den växtplankton som passerar över revet fångades och ätes av jättemusslor (Tridacna Gigas). Dessutom har de funnit att unga musslors näringsbehov till 65% kommer från växtplankton än från fotosyntes.


Genom att titta på videos accepterar du GDPR från YouTube. By watching videos, you accept GDPR from YouTube.  

By watching videos, you accept GDPR from YouTube. All videos on this site are ad-free (only with small banners).

Samuel Parker, akvarist - YouTuber
Samuel Parker, akvarist - YouTuber

Why you should add it to your reef tank


Minst 5 % till alla kunder som är medlemmar.
Minst 5 % till alla kunder som är medlemmar.

TOP