Balling, salt och vattenbyte

17.10.2022

Ett bra sätt att kunna pressa ner kostnaden för sitt saltvattensakvarium är att använda ballingmetoden, Ballingmetoden går ut på att minska eller helt ta bort vattenbyten så det går och hålla mer jämna vattenvärden i saltvattensakvariet över tid. Föredrar man att enbart göra vattenbyten bör man tänka på att köpa ett salt som har något förhöjda värden som då kommer förbrukas inför det kommande. Räknar man lite på det så går det faktiskt och räkna ut hur ofta samt hur mycket vatten man bör byta vid varje tillfälle. Om det ändå är svårt och hålla ett stabilt värde med enbart vattenbyten är det enkelt att justera med stamlösningar. Det går även att göra ett "dåligt" salt bättre vid ett vattenbyte genom att justera det med en stamlösning utan att det försämrar saltets kvalité.

Är du medlem i vår Kundklubb får du tillgång till de recept som behövs.