Problem

26.03.2022

I saltvattensakvariet uppstår ibland problem som cyano bakterier och dinoflagellater. Istället för att bekämpa med stridsmedel välj den fredliga vägen och använd dig av produkter som inte skadar din mikrofauna. phytoplankton.se™ rekommenderar dessa metoder till ditt akvarium.