Population

12.11.2023

Större populationer av zooplankton. Levande phytoplankton stärker fiskarnas immunförsvar. Förebygger och "botar" oönskade bakterieangrepp i akvariemiljön som ex. cyano. Som föda för tridacna-musslor, mjuk koraller, svampar, filtrerande organismer samt sänker ökade fosfat och nitrat nivåer.  Akvariet kommer också få en högre redoxpotential och pH värde.