Population

19.03.2020

Större populationer av smådjur, utfodra dina fiskar mindre. Levande phytoplankton stärker fiskarnas immunförsvar. Förebygger och "botar" oönskade bakterieangrepp i akvariemiljön som ex. cyano. Inget annat foder för koraller och invetebrater behövs. Koraller kommer färga ut bättre utan behov av andra tillsatser som lovar detta . Akvariet kommer också få en högre redoxpotential och pH värde.