Källan till allt liv i haven är phytoplankton

08.08.2022

Nämligen det att små djur äter dem som i sin tur äts av större osv. Många djur som lever på korallrevet musslor, mollusker, mjuk koraller, svampar, rörmaskar, manteldjur, hoppkräftor och andra djurplankton och inklusive ryggradslösa larver tar sin huvudsakliga näring från växtplankton.
De som inte gör det bl.a de flesta stenkoraller förlitar ändå sig på den näring som fås från växtplankton och andra marina alger. Viktigaste näringsämnena i växtplankton är lipider som är långkedjiga omega 3 fettsyror.
Många av de djur som säljs i saltvattensbutiken är specialiserade på att äta just växtplankton. Överlevnadsprocenten för dessa djur är låg och det beror på att de svälter ihjäl.
Därför finns det ingen anledning till att använda sk. "smulfoder" och andra flytande preparat för att utfodra koraller och lägre djur i saltvattensakvariet. Dessutom innehåller alla andra produkter som är lagerförda på butikshyllor alltid konserveringsmedel, bindemedel och andra tillsatser. Även om tillverkare eller försäljare skulle hävda motsatsen för dig.
Ett akvarium med en tillsats av levande phytoplankton ger koraller, lägre djur och fiskar ett längre liv och blir en sundare och en naturligare livsmiljö för dem.

Vår högkoncentrerade phytoplankton är 100% naturlig, utan bindemedel, geler, konserverings medel eller andra tillsatser. Det är inte vanligt att växtplankton överlever kyld, phytoplankton.se™ använder arter som visat sig överleva detta.

Levande phytoplankton främjar bildandet av mikrofauna och zooplankton.