Population

22.08.2021

Större populationer av smådjur, utfodra dina fiskar mindre. Levande phytoplankton stärker fiskarnas immunförsvar och bildar mikrofauna (zooplankton). Förebygger och "botar" icke önskade bakterieangrepp i akvariemiljön som ex. cyano. Inget annat foder för koraller och invertebrater.