Oönskade alger

12.08.2020

Alger i större mängder hör inte hemma i korallrevsakvariet. Skulle du ändå ha drabbats så finns det alltid en lösning för dig. Bästa lösningen är att du börjar använda kalkvatten och phytoplankton. Kalkvatten är också en stor potential för att kunna öka pH i akvariet vilket är en fördel med särskild stor relevans för de akvarier som lider av kroniska låga pH-nivåer vilket ger negativa konsekvenser för korallrevsmiljön. Phytoplankton kommer sänka dina fosfat och nitrat nivåer samt öka pH och redoxpotentialen i akvariet. Ett lågt pH och låg redoxpotential kan bidra till att oönskade alger uppstår.

5 viktiga steg för bekämpning:

① Phytoplankton 

② Kalkvatten 

③ Plantera in macroalger ex. Caulerpa 

④ Vattenbyten 

⑤ Hålla kontroll på fosfat, nitrat, pH, redoxpotential.