Kolkälla 

03.02.2021

För att hålla ner ökade fosfat och nitrat nivåer i saltvattensakvariet finns det 4 metoder. ① Vattenbyte ② GFO (ex. Rowaphos) ③ Kolkälla ④ Phytoplankton. De mest naturliga metoderna är ① Vattenbyte ④ Phytoplankton

Dessa 2 metoder är mycket effektiva kompletterat med ② GFO (ex. Rowaphos). Alternativet är att tillföra en kolkälla som vodkametoden, VÄS  eller NO₃:PO₄-X tillsammans med ④ Phytoplankton. Vilken metod man än väljer måste man vara observant på förändringarna som sker i saltvattensakvariet. Phytoplankton har sin givna plats oavsett vilken metod man än föredrar.

NO₃:PO₄-X ingår i Red Sea's program för alghantering. Den kommersiella NO₃:PO₄-X innehåller inte något ämne som vi inte kan tro är skadligt för korallrevsmiljön. Receptet på  NO₃:PO₄-X som du hittar på phytoplankton.se ger samma förutsättningar som den kommersiella NO₃:PO₄-X fast till ett annat pris och med garanterad renhet. 

Vi rekommenderar även om Red Sea har en egen doseringsplan att för säkerhets skull hellre följa vodka metodens doseringsplan. Den ger inte så snabba förändringar vilket NO₃:PO₄-X doseringsplan kan göra.

Vodka metoden är en mycket väl beprövad metod och rekommenderas varmt liksom VÄS en kolkälla vilken många saltvattensakvarister också föredrar.