Forskare

31.08.2022

Forskare på Stora barriärrevet i Australien har påvisat att 75% av all växtplankton passerar över revet fångades och ätes av jättemusslor (T.gigas). Dessutom har de funnit att unga musslors näringsbehov till 65% kommer från växtplankton än från fotosyntes.