Cyano bakterier

25.03.2020

Cyano bakterier förekommer av olika skäl ex. av dålig vattenkvalitet eller för svag vattenrörelse. Cyano bakterier är fotosynetiska bakterier som växer på olika sätt och som vanligtvis bildar mattor på botten och på levande sten. Detta hindrar koralltillväxt och tar upp näringsämnen. Cyano bakterien är mjuk och hal vid beröring.

Detta är inget man vill ha i sitt saltvattensakvarium. Genom att använda olika sätt kan man utrota denna bakterie säkert och effektivt. Det finns både biologiska och kemiska medel för att komma till rätta med problemet. Till exempel genom biologiska processer kan du mata mindre, uppdatera belysningen, öka vattenrörelsen och byta vatten. Detta sätt tar naturligtvis tid men är effektiv.

Vår rekommendation mot cyano bakterier är att också tillföra phytoplankton av arten Synechococcus.sp. som äter cyano bakterier. Du kan också använda dig av sk. kalkvatten i kombination med Synechococcus.sp. för att få bukt med problemet snabbare. Tänk också på att levande phytoplankton inte kommer döda din mikrofauna vilket kemiska preparat gör oavsett vad tillverkaren utlovar.

Exempel på kemiska preparat är: Aqua Connect Cyanoremove, Cyanocontrol, Aqua Medic Antired, Boyd Chemiclean, Easy Life Excital, Redslime remover och KZ CyanoClean.

Har du använt ett kemiskt preparat så tar det lång tid innan din mikrofauna kommer återhämta sig.