Bubble Tip Anemon

01.06.2020

En BTA blir nöjd när det finns riklig tillgång på phytoplankton även under den ljusa årstiden.