Bubble Tip Anemon

22.05.2022

En BTA blir nöjd när det finns riklig tillgång på phytoplankton även under den ljusa årstiden.