phytoplankton.se
närodlad levande phytoplankton🛒

en handledning om salt

På marknaden förekommer en mängd olika fabrikat och det är svårt alla gånger och veta vilket man skall välja. phytoplankton.se har här några små tips för dig. Vår tabell visar vad du kan förvänta dig för värden i din nyinköpta salthink.

Vårt enkla sätt är att vid vattenbyten "boosta" saltet och ge det värden du redan har i akvariet utan att förändra dem. Detta om saltet inte motsvarar det krav på Ca, Mg och kH värden du vlll ha. Även ett "dåligt" salt kommer med "boost" kunna bli ett bra salt. Det kräver givetvis indviduell uträkning för kärlet du tillreder din saltblandning i vid vattenbyte beroende på hur många liter det rymmer.

Du behöver stamlösningar av kalciumklorid dihydrat, magnesiumklorid hexahydrat och natriumvätekarbonat för att enkelt kunna göra detta. Börja först med Ca och lägg det rätt dvs. vid det värde du redan har i ditt akvarium. Fortsätt sedan med Mg och justera det om det behövs. Värdet för karbonathårdheten kH kan nu ha justerat sig nedåt om du redan tillfört kalcium.

I annat fall går det att justera nedåt med ättika 12% (kolkälla) lite försiktigt (rekommenderas inte om du redan har låga nivåer av nitrat och fosfat i akvariet) eller uppåt genom att tillföra natriumvätekarbonat lösning.

När du är klar notera noga kärlets rymd, hur mycket du tillsatt av varje lösning samt märket på saltet. Givetvis skall du också notera ditt akvariums värden vid tillfället. Spara sedan uppgifterna så du kommer ihåg hur mycket du tillsatt av vardera lösning.

Använd alltid förstklassiga råvaror till ditt akvarium!

⚗️ Phytotekets stamlösningar

Lösning C "kalcium" 800 g CaCl₂ x 2 H₂O (kalciumklorid dihydrat) i 1 liter RO vatten. Dosera 4,59 ml av lösningen för att höja kalcium värdet 10 mg/l i 100 liter vatten.

Lösning A "alkalinitet" 80 g NaHCO₃ (natriumvätekarbonat) i 1 liter RO vatten. Dosera 37,75 ml till 100 liter vatten för att höja kH värdet 1.

Lösning M "magnesium" 836 g MgCl₂ x 6 H₂O (magnesiumklorid hexahydrat) i 1 liter RO vatten. Dosera 10 ml till 100 liter vatten för att höja magnesiumvärdet 10 mg/l. Används m-sulfat i denna stamlösning är förhållandet 8:1.

Saltblandningar 34,8 psu

Märke [g]salt/[l] Ca[mgl] kH[˚dH] Mg[mg/l]
Tropic Marin Pro Reef 38,3 435 7,3 1350
Microbe-Lift - Premium Reef Salt 39,7 395 7,3 1280
AquaForest - Reef Salt 42,2 385 6,0 1360
Aqua Medic - Reef Salt 39,6 405 8,4 1160
D&D Aquarium solutions - H2Ocean 38,5 435 10,6 1320
Fauna Marin 40,3 430 8,6 1270
HW - Marine Mix Professional 41,4 425 8,5 1275
ATI Coral Ocean 40,2 475 8,1 1335
Dupla Marin - Premium Reef Salt 38,9 405 7,4 1240
Grotech - Coral Marine 40,4 305 8,8 1295
Korallenzucht - Reefers Best 41,3 405 9,4 1270
Nyos - Royal Atlantic 40,6 455 9,1 1280
Preis - Meersalz 39,8 440 9,0 1385
AQ-System - Reef Crystal 40,8 405 11,0 1280
Red Sea - Coral Pro 38,8 445 11,5 1350
AquaLight - Aquatic Marine 39,1 450 9,8 1290
Ama - Royal Nature 41,8 450 10,0 1285
Blue treasure 39,0 430 11,0 1400

Vi jämför priserna mellan några populära salt märken. Priserna skall inte ses som genomsnittliga för hela Sverige och EU då phytoplankton.se endast slumpat ut ett par handlare som marknadsför dem vid valutakurs om 1 €/11,0341 kr. 

ex. 50 liters vattenbyte med svenskt pris:

Blue treasure 48,50 kr

Tropic Marin Pro Reef  76,50 kr

Korallensucht - Reefers Best 103,00 kr

phytoplankton.se - Prisjakt

Märke Pris liter [SE/hink-låda] Pris liter [EU/hink] Pris liter [EU/låda]
Blue treasure 0,97 kr processing processing
AquaForest - Reef Salt 1,22 kr 1,05 kr 0,93 kr
AQ-System - Reef Crystal 1,34 kr processing 1,42
Red Sea - Coral Pro 1,40 kr 1,40 1,30
MicrobeLift - Premium Reef Salt 1,46 kr processing processing
Tropic Marin Pro Reef 1,53 kr 1,16 kr 1,10 kr
Fauna Marin 1,61 kr processing processing
Korallenzucht - Reefers Best 2,06 kr 1,89 kr 1,89 kr
Acanthurus lineatus
Acanthurus lineatus