phytoplankton.se
närodlad levande phytoplankton🛒

en handledning om kolkälla

phytoplankton.se beskriver här 3 st. olika kolkälla metoder med en doseringsplan för vodka metoden. Doseringsplanen brukas med fördel även till VÄS (vodka, ättika och socker) samt för NMR - NO₃PO₄-X:. Den kommersiella NO₃PO₄-X:s doseringsplan har en mycket aggressivare dosering från början medan vodka metoden doseringsplan låter akvariets näringstillstånd sakta men säkert minska.

Överdosering

Kan orsaka allvarliga och skadliga effekter på den biologiska massan. Kravet är en effektiv äggviteavskummare

Ökad biomassa

Den ökade bakteriella biologiska massan och tillväxten kommer minska O₂ i vattenpelaren. För mycket kolkälla kan resultera i en drastisk minskning av O₂ och kan orsaka stress för akvariets innevånare, eller värre såsom död.

Ozon

Genom att tillföra ozon i akvariet kan man upprätthålla minskade O₂ nivåer. Vid en eventuell överdos är det därför bra att öka ozon mängden till sitt akvarium. Gulämnen byggs upp övertid med tillsats av kolkälla. Kolkälla har kraften att påskynda densamma. Därför är ozon ett bra hjälpmedel inte bara för att tillföra mer O₂ i vattenpelaren utan tar också bort dessa gulämnen.

Läs mer om ozon. 

Kolkälla 

Ditt akvarium kan ändra näringstillstånd redan efter första veckan. Beroende på hur snabbt värderna kan sjunka är det lämpligt att följa nedanstående doseringsplan. Detta innebär att istället för en ökning med 0,5 ml till hela akvariet efter de sju första dagarna öka försiktigt och med 0,2 ml/100 l.

Efter de första tre veckorna kan du öka doseringen till 1 ml (utom för små akvarier upp till 300 liter, då är 0,5 ml säkrare.

Om nitrat och fosfat sjunker väldigt mycket (mät var tredje dag), då ska du inte öka kolkälla dosen men inte heller avsluta den.
Det är möjligt att den aktuella kolkälla dosen är fullt tillräcklig för att nitrat och fosfat redan minskat så mycket som du ville.
Håll kontroll på nitrat och fosfat konsekvent, du kan alltid ändra den föreslagna dosen som långsamt ökar (se doseringsplan), till exempel till 0,5 - 1 ml per vecka, även en sänkning är givetvis möjlig. 

Läs om hur du blandar/tillför en nitrat lösning eller fosfat lösning om du behöver höja dessa.

Långsiktig dosering av kolkälla

Dosering av kolkällan kan minskas på sikt när akvariet uppvisar en stabil nivå, även om doseringen behövdes i början för att sänka nivåerna.
För att hålla nere nitrat och fosfat nivårerna framöver behövs kanske endast 1/2 eller 1/3 av doseringen. Det är av yttersta vikt att minska doseringen om det visar sig behövas så att antalet bakterier inte minimeras så mycket att nitrat och fosfat når för låga nivåer. Då kan akvariet "krascha". Ligg lågt men balansera aldrig på gränsen. 

Alla justeringar skall ske långsamt och aldrig för snabbt.

Grotech TEC III NG
Grotech TEC III NG

VODKA METODEN - 40 % VODKA

Period, dagar Dos av vodka, 100 l/volym Vodka per dos av total volym T.ex 1000 l/volym
1-3 0,1 ml/100 l 0,1 ml x10 = 1 ml
4-6 0,2 ml/100 l 0,2ml x10 ml = 2ml
7-10 Föregående dos öka med 0,5 ml 2 ml + 0,5 ml = 2,5 ml
11-14 Föregående dos öka med 0,5 ml 2,5 ml + 0,5 ml = 3,0 ml
15-21 Föregående dos öka med 0,5 ml 3 ml + 0,5 ml = 3,5 ml

ALTERNATIVA KOLKÄLLOR - 1000 ML

Metod 5 % ättika 12 % ättika 40 % vodka Socker RO vatten
VÄS 200 ml 800 ml 50 ml
NMR - NO₃PO₄-X 500 ml 375 ml 125 ml

Tillreda 5 % ättika till NMR - NO₃:PO₄-X

200 ml 12 % ättika + 300 ml RO vatten

Hur vet man att det fungerar?

När det börjar bildas en lätt disig "film" på framrutan vet man att det börjar fungera med kolkällan. Ett bra kännetecken på att akvariet fungerar som det skall är att det blir lite grönt på framrutan framöver och att man får skrapa den en eller ett par gånger varje vecka. Har man dessutom turbosnäckor så behöver de mat.

Kolkälla med VÄS, vilken dosering?

Följ vodka metodens doseringsplan.

Kolkälla med NMR - NO₃:PO₄-X, vilken dosering?

Följ Red Seas rekommendation för NO₃:PO₄-X eller vodka metodens doseringsplan vilken är väl beprövad.

Blandrev = Blandrevs-, endast fisk och fraggakvarier 

SPS = SPS dominant och system med lågt näringsvärde

NO₃:PO₄-X METODEN - RED SEA

Blandrev SPS Uppmätt nivå (ppm) Dos av NO₃:PO₄-X 100/l volym
X X NO₃ över 10 3 ml
X NO₃ över 1, men lägre än 10 2 ml
X NO₃ över 2,5 men lägre än 10 2 ml
X NO₃ över 1 men lägre än 2,5 1 ml
X NO₃ över 0,25 men lägre än 1, PO₄ över 0,04 2 ml
X NO₃ över 0 men lägre än 1 1 ml
X PO₄ över 0,02 men lägre än 0,04 1 ml

GFO

Skall jag använda någon extra fosfatbortagning när jag använder kolkälla? Svaret bör vara nej då GFO (granulerad järnoxid) som ex. Rowaphos och en kolkälla utför samma uppgift dvs. avlägsnar fosfat i vattenpelaren och uppnår samma slutresultat. Detta kan vara kontraproduktivt eftersom både fosfat och nitrat måste finnas i vattenpelaren för att det skall fungera korrekt.

START

Låt saltvattenakvariets bli minst 3 månader gammalt innan du börjar med kolkälla så det hinner genomgå åtminstone merparten av cyklingsprocesser som kan fortgå så lång tid som upp mot året. I uppstartsfasen är det bättre att använda GFO.

Målvärden

Här finns en beskrivning över målvärden för salthalter och för akvariet.

Pilumnus vespertillo
Pilumnus vespertillo