phytoplankton.se
närodlad levande phytoplankton🛒

en handledning om kH

Karbonat hårdhet eller kH är en fråga som ofta diskuteras. Detta är en handledning om hur man kan gå tillväga för att höja och sänka karbonat hårdheten i saltvattensakvariet.

Hur höjer jag kH?

Kalkvatten och reaktionen är som följer: Ca (OH) ₂ [kalcium hydroxid} + CO₂ blir Ca(HCO₃)₂ [kalcium karbonat]

Kalkvatten är en mycket stark lösning, lösningen får ett kH upp till 100 och ett pH på ca. 12. För att undvika snabba förändringar eller chockeffekter får man inte tillsätta stora kvantiteter på en gång. Bäst är att använda droppmetoden till detta. Det går till som så att man tar en PET flaska och borrar ett 4 mm hål ca. 3 cm från botten. Limma sedan dit en nippel där fästes en 4x6 mm plastslang. På denna plastslang sätts sedan en avstängningskran så dropparnas hastighet kan regleras. Användning av kalkvatten leder gärna till att pH blir liggandes fast på högre värden än 8,2 och har positiva effekter även mot oönskad algtillväxt då det ger sämre levnadsvillkor för dessa. I Phyto Shop finns kalcium hydroxid och köpa.

Stamlösning

Här finns en beskrivning hur man bereder en stamlösning för att kunna höja kH värdet.

Vattenbyten

Genom att använda ett salt med högt kH höjs kH. Här går det att jämföra olika salt blandningar.

Andra lösningar

I fackhandeln finns pulver och flytande preparat för att höja karbonat hårdheten.

Hur sänker jag kH?

Stamlösning

När man tillför kalciumklorid sänks kH. Därför använder man alltid en balanserad (lika) dosering för balling metoden. Här finns en beskrivning hur man bereder en stamlösning för att kunna höja kalcium värdet.

Vattenbyten

Genom att använda ett salt med lågt kH sänks kH. Här går det att jämföra olika salt blandningar.

S.O.S metoden

Rekommenderas inte om nitrat och fosfat värden redan är väldigt låga (under 10). Ättika sänker kH snabbt och är kolkälla, vilket då även kommer sänka nitrat och fosfat värden. Börja försiktigt men sänk inte mer än 1°dH/dag. Ättika sänker inte pH. 


Sarcothelia edmondsoni
Sarcothelia edmondsoni