phytoplankton.se
närodlad levande phytoplankton🛒

en handledning om balling

HW Balling
HW Balling

Är uppkallad efter sin skapare Hans Werner Balling som beskrev sin metod första gången i tyska tidskriften DATZ 1994 och blev mer allmänt känd i övriga delen av världen 1996. Ballingsmetoden används för att förse saltvattensakvariet med kalcium (C), karbonathårdhet (kH) och spårelement. Fördelen med ballningsmetoden är att man tillsätter det som förbrukas i akvariet med en tillsats av C, kH och spårelement. Utan tillsats av något slag minskar kH i akvariet. Det optimala kH-värdet är mellan 6 och 8. Beroende på åtgång så sjunker kH dagligen. Kalcium och spårelement konsumeras i samma proportion till kH. 3 vätskor krävs för tillförsel av C, kH och spårelement i ett havsvattensakvarium. Dessa vätskor ska doseras dagligen.

Vätskorna består individuellt av:
• Osmosvatten + kalciumklorid dihydrat + spårelement (C). 
• Osmosvatten + natriumvätekarbonat + spårelement (A). 
• Osmosvatten + natriumkloridfritt mineralsalt (M). 

Du behöver detta:
• Kalciumklorid dihydrat, CaCl₂ x 2 H₂O
• Natriumvätekarbonat, NaHCO₃
• Mineralsalt för RO vatten, Na₃SO₄ 
• Spårelement 
• 3 st. behållare att blanda i
• Digital hushållsvåg
• Doseringspump 

• Osmosvatten

Innan du börjar: 
Innan kalciumtillförsel börjar användas skall dina vattenvärden ställas in på ett optimalt värde. Endast när vattenvärdena är helt korrekta ska de tre lösningarna läggas till. Optimala värden är för: kH: 6° - 8°; C: 410 mg - 440 mg / liter; M: 1250 - 1400 mg.
Målvärde för karbonathårdhet (A), hur gör jag?
Om karbonathårdheten är för hög kan du långsamt sänka den långsamt genom att tillsätta kalciumklorid dihydrat lösning eller byta vatten med ett salt med lägre kH. Höjning sker genom tillsats av natriumvätekarbonatlösning. 

Målvärde för kalciumhalt (C), hur gör jag?
C ökas genom tillsats av kalciumklorid dihydrat.

Målvärde för magnesium (M) , hur gör jag?
Magnesium skall justeras till målvärdet innan du börjar. Magnesium konsumeras mycket långsammare än kalcium. För att kompensera för ett magnesiumunderskott krävs 2 salter:
• Magnesiumklorid hexahydrat
• Magnesiumsulfat heptahydrat 

Målvärden för uppmätta salthalter

Salthalt 32 33 34 35 36 37
Kalcium 384 395 408 420 432 444
Magnesium 1198 1235 1270 1310 1347 1385
Kalium 373 385 390 408 420 431

Målvärden för akvariet

Bäst Utan problem Kommentar
Temperatur 24-26°C 23-30°C Koraller kan bli skadade från 30°C
pH 8,1-8,3 7,7-8,7 kH och tidsberoende
Övergripande ammonium < 0,1 mg/l 0,1 mg/l Håll pH lågt om ammonium uppstår
Nitrit < 0,1 mg/l < 1,0 mg/l Mät alltid ammoniak om nitrit förekommer
Nitrat < 1-10 mg/l > 0-20 mg/l Nitrat bör vara 10:1 av fosfat
Fosfat 0,05-0,5 mg/l > 0- < 2 mg/l Fosfat bör vara 20:1 av nitrat
Silikat (SiO₂) 0,1-0,3 mg/l > 0-0,5 mg/l Akvarier kan reagera väldigt olika på SiO₂
Karbonat hårdhet 6-8°dH 5-10°dH

Balling Plus 5 liter:
C-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 358,5 g CaCl₂ x 2 H₂O
• 25 ml strontium-bariumkomplex
• 25 ml tungmetallkomplex 
A-(kH)-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 420 g NaHCO₃
• 25 ml jodinefluorine
F-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 125 g Na₃SO₄ 

För att öka lösligheten i salterna kan du värma vattnet något. Tillsätt aktuellt salt långsamt och skaka om. 

Använd AquaCalculator för att räkna ut förbrukningen. Tropic Marins doseringsräknare går inte att använda då lösning A innehåller natriumvätekarbonat och inte natriumkarbonat som TM® Balling gör.

Dosering magnesium
Magnesium är enklast att tillsätta efter förbrukning (bäst är att blanda en egen stamlösning), därför finns det inte med i denna version av Balling Plus. Vill man tillsätta magnesium vilket är bra om förbrukningen är väldigt hög görs det i behållare F (3).

Fauna Marin spårelement
C-lösning: Trace 1, Color & Grow elements (Strontium-bariumkomplex) + Trace 2, metabolic elements (tungmetallkomplex ).
F-lösning: Trace 3, health elements (jodinefluorine).

TM® Balling:

Tropic Marin har gjort om original receptet och ersatt natriumvätekarbonat med natriumkarbonat. Natriumkarbonat (soda) framställs genom att baka natriumvätekarbonat, se tillverkning av soda "pH +". 

Samt ändrat förhållande på alla salterna mot Balling Plus. Komponenterna finns att köpa som man blandar enligt instruktion på paketen. För dig som föredrar att köpa ballingsalter i lösvikt följer här receptet. 

OBS! Receptet använder Fauna Marins spårelement till skillnad från original receptet och har exakt samma funktion.

TM® Balling 5 liter:
C-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 380 g CaCl₂ x 2 H₂O
• 25 ml strontium-bariumkomplex
• 25 ml tungmetallkomplex
A-(kH)-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 378 g Na₂CO₃/NaHCO₃
• 25 ml jodinefluorine
F-lösning:
• 5 liter osmosvatten
• 120 g Na₃SO₄

För att öka lösligheten i salterna kan du värma vattnet något. Tillsätt aktuellt salt långsamt och skaka om. 

Använd AquaCalculator eller Tropic Marins doseringsräknare för att räkna ut förbrukningen.

2 part Balling:

Jonas Romans balling lösning är helt balanserad på 2 flaskor/dunkar, man doserar lika från båda flaskorna/dunkarna, det kräver endast 2 doseringspumpar och är 3 ggr starkare än vanlig balling.

Core 7

En balling metod som fått stort genomslag i Sverige är Tritons Core 7. Deras balling lösningar kallas Triton Method och Other Method. 

De säljs som 4x 1 liter där 3 A + 3 B är i pulverform, och man tillsätter enbart osmosvatten enligt recept på förpackningen. 4x 4 liter är alla i pulverform och man tillsätter enbart osmosvatten. 4x 5 liter är helt färdig blandad och köpes i 5 liters plastdunkar. Core 7 behöver 4 st. pumphuvuden. Har man endast tillgång till 3 st. pumphuvuden kan man blanda 3a och 3b i samma flaska och sedan dosera dubbelt från den.

Triton Method rekommenderas till akvarium som har refrugium. Other Method till akvarium som inte har refrugium. Triton Core 7 är mycket användarvänlig när man sätter upp systemet första gången då man mäter kH lite över tid tills man vet exakt hur mycket kH sjunker på ett dygn. 

Innan det är dags att börja med balling så läggs alltid magnesium vid sitt värde. Sedan fortsätter man med kalcium värdet innan det är dags att kontrollera hur mycket kH värdet sjunker varje dygn. Genom att använda stamlösningar är det enkelt att justera värderna. Detta kan ta någon vecka innan akvariet är redo för balling tillförseln och alla beräkningar är gjorda. Hur mycket som sedan skall doseras räknas enkelt ut med Triton kalkylatorn som finns på deras hemsida. 

Hur länge står sig en balling blandning?

De har en mycket lång hållbarhet, men ska inte förvaras för varmt eller för ljust. En grumling av C-lösningen är helt normal.
Hur mycket skall jag tillsätta varje dag?
Det dagliga tillskottet beror på konsumtion. Den ursprungliga mängden för akvarier som inte är tätbefolkade ligger runt 20 ml/100 liter (Triton Method 3,59 ml/100 liter och TM® Balling 5,0 ml/100 liter). Mät sedan kH dagligen och öka mängden som tillsätts tills kH har stabiliserats sig. Viktigt! När du har ställt in dina målvärden ska alla vätskor alltid tillsättas i lika stora mängder. 

Tillsätta lösningar: 
Tidpunkt på dagen är betydelselöst. Bara att C-lösningen och kH-lösningen inte får doseras samtidigt. Då kommer en utfällning att inträffa. 

⚗️ Phytotekets stamlösningar

Lösning C "kalcium"

800 g CaCl₂ x 2 H₂O (kalciumklorid dihydrat) i 1 liter RO vatten.

Dosera enligt följande: 4,59 ml av lösningen för att höja kalcium värdet 10 mg/l i 100 liter vatten. Höj inte mer än 20 mg/24 timmar. Säkrast är alltid att höja över tid (5-7 dagar).

Lösning A "alkalinitet"  

80 g NaHCO₃ (natriumvätekarbonat) i 1 liter RO vatten. Dosera enligt följande: 37,75 ml till 100 liter vatten för att höja kH värdet 1°dH. Höj inte mer än 2°dH/24 timmar. Säkrast är alltid att höja över tid (5-7 dagar).

Lösning M "magnesium"

836 g MgCl₂ x 6 H₂O (magnesiumklorid hexahydrat) i 1 liter RO vatten. Dosera enligt följande: 10 ml till 100 liter vatten för att höja magnesium värdet 10 mg/l. Vill du också använda magnesiumsulfat i denna stamlösning skall förhållandet vara 8:1. Höj inte mer än 50 mg/24 timmar. Säkrast är alltid att höja över tid (5-7 dagar).

Lösning N "nitrat"  

137 g NaNO₃ (natriumnitrat) i 1 liter RO vatten. Dosera enligt följande: 1 ml till att höja 1 mg/l till 100 liter vatten.

Lösning P "fosfat"

126 g NaH₂PO₄ (natriumdihydrogenfosfat) i 1 liter RO vatten. Dosera enligt följande: 1 ml till att höja fosfatvärdet 1 mg/l till 100 liter vatten.

Lösning K "kalium" 

191 g KCl (kaliumklorid) i 1 liter RO vatten. Dosera enligt följande 100 ml till 100 liter vatten ger en höjning på 10 mg/l.

Lösning pH+

300 g Na₂CO₃ (natriumkarbonat)

Ugn 200°C/60 minuter


Baka 50 g natriumvätekarbonat NaHCO₃. Slutprodukt natriumkarbonat Na₂CO₃. Recept 5:1, 5 delar natriumvätekarbonat NaHCO₃ (250 g) och 1 del natriumkarbonat Na₂CO₃ (50 g). Lösningen går oftast under namnet soda.

Test logg:

För en logg över testade parametrar. Loggen innehåller de vanligaste parametrarna som mätes.


📋 Inköpslista ballingsalter

Kalciumklorid dihydrat (CaCl₂ x 2 H₂O)

Magnesiumklorid hexahydrat (MgCl₂ x 6 H₂O)

Magnesiumsulfat heptahydrat (MgSO₄ x 7 H₂O)

Natriumvätekarbonat (NaHCO₃) 

Natriumkloridfritt mineral salt för RO vatten (Na₃SO₄)

Spårelement (trace 1, trace 2 och trace 3)

Centropyge flavissima
Centropyge flavissima