phytoplankton.se
närodlad levande phytoplankton🛒

en handledning om aktivt kol

Aktivt kol använder man för att filtrera akvarievattnet och göra det kristallklart från gula missfärgningar, organiska metaboliska produkter, organiska ämnen och rester av medicin. Det aktiva kolet bytes med intervaller om 4 veckor för att ha bäst prestanda. Köp alltid aktivt kol som är för saltvattensakvarium.

Hur mycket behöver jag?

Använd aldrig mer än 100 ml aktivt kol till 100 liter vatten. Det kan vara lagom med 30 ml/100 liter vatten. Lägg till fosfatremover 50-100 ml/100 liter vatten. Har du väldigt låg fosfat nivå ska du inte använda fosfatremover alls.

Hur gör jag?

Köp först filtersockor att ha kolet i. Sedan innan det aktiva kolet skall användas beredes det för att öppna porerna och göra det 100 % effektivt. 1) Lägg i den mängd kol du tänker använda i en filtersocka. 2) Skölj filtersockan med det aktiva kolet i ljummet vatten. 3) Koka upp 1 liter vatten 4) Slå upp vattnet i en tillbringare och lägg i filtersockan. 5) Låt sedan det aktiva kolet ligga och dra i det avsvalnande vattnet i 24 timmar.

Till vänster: Schematisk bild hur man kan lösa fastsättning av en filtersocka i en sump.

Lämpligt är att placera det aktiva kolet efter äggviteavskummaren. När man använder ozon tillförsel genom en äggviteavskummare placeras alltid kolet efter äggviteavskummaren så det är lämpligt även här även om man inte har en ozonisator installerad.

Acropora tenius
Acropora tenius